SUROWCE.CHEM.PL

UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.


Oferujemy surowce w dwóch działach:


1) Dział Surowców i Chemikaliów Przemysłowych
- oferowane są surowce produkowane przez laboratorium UQF oraz oryginalne surowce sprowadzane bezpośrednio od producentów;
uwaga: nasze laboratoria mogą na życzenie przepakować, oczyścić, przeanalizować wszelkie produkty chemiczne

wyszukiwanie: klawisze Ctrl+F
CAS No. = Chemical Abstact Service number

Numer oferty (Offer No.)

Nazwa substancji (Substance)

CAS No.

Ilość (Quantity)

Cena netto
(net price)

Uwagi (Other)

GX-5061

laurylo-oligoetoksy-siarczan sodu; etoksylowany siarczan laurylo sodowy; siarczan oligoetoksylolaurylu sodu; laurylosiarczan sodu etoksylowany; "Sodium Laureth Sulfate + 2 EO"; Lauryl-O-(-CH2-CH2-O-)n-O-SO2-ONa

68891-38-3

120 kg

39,84 zł/kg

Cena loco Wrocław

5 x 120 kg

14,95 zł/kg

10 x 120 kg

5,88 zł/kg

50 x 120 kg

5,74 zł/kg

FF-0401-01

siarczek selenu; disiarczek selenu; dwusiarczek selenu; selenium disulfide; selenium disuphide; selenium sulfide; selenium sulphide; SeS2
nazwy własne: Selsun, Exsel

[7488-56-4]

20 kg

840 PLN/kg

składnik szamponów przeciwłupieżowych


2) Dział Wyprzedaży Stanów Magazynowych - dział ten oferuje surowce, które znajdują się w magazynach naszych Klientów na całym świecie, po cenach często dużo niższych niż ceny standardowych surowców. Oferty są jednorazowe i ulegają częstym zmianom;
uwaga: ceny netto loco magazyn dostawcy; do cen doliczamy prowizję (15% - 30%)

Numer oferty (Offer No.)

Nazwa substancji (Substance)

CAS No.

Ilość (Quantity)

Cena netto
(net price)
bez prowizji
[PLN/kg]

Uwagi (Other)

K1/0001

naftalen C10H8
naphthalene

91-20-3

600 kg

3,20


K1/0002

tetrabutoksytytan; tetra-n-butanolan tytanu; tytanian tetra-n-butylu; Ti(n-BuO)4
tetrabutoxytitanium; titanium tetrabutanolate; tetra-n-butyl tytanate

5593-70-4

1600 kg

5,30

składnik zmywaczy do silikonów

K1/0003

wodorotlenek litu; LiOH
lithium hydroxide

1310-66-3

95 kgK1/0004

sulfon fenylowo-winylowy; PhSO2CH=CH2
phenylvinyl sulfone

5535-48-8

72 kgK1/0005

bezwodnik ftalowy; ftalowego kwasu bezwodnik C6H4(CO)2O
phthalic anhydride

85-44-9

950 kg

2,30

dla przymysłu tworzyw sztucznych

K1/0006

amidosulfonowy kwas; kwas aminosulfonowy NH2SO3H
amidosulfonic acid

5329-14-6

1500 kg

4,72


K1/0007

heksametylodisilazan sodu; N,N-bis(trimetylosililo)amidek sodu; NaHMDS w THF; (Me3Si)2N-Na
sodium hexamethyldisilazane in THF

1070-89-9

130 kg


do syntez, dla przemysłu farmaceutycznego

K1/0008

tetrachlorocyna; tetrachlorek cyny SnCl4
tin tetrachloride

7646-78-8

50 kg


jako katalizator

K1/0009

etyloamina 70% w wodzie EtNH2
ethylamine 70% in water

75-04-7
K1/0010

dwutlenek manganu, ditlenek manganu; manganu ditlenek MnO2
mangandioxide


2400 kg

1,70

4 x 600 kg bigbag

K1/0011

bromek etylu; bromoetan EtBr
ethyl bromide; bromoethane


2250 kg

10,10

prod. Atofina

K1/0012

L-lizyny wodzian; L-lizyny monohydrat
L-lysine monohydrate


100 kg


aminokwas

K1/0013

kwas L-winowy; L-winowy kwas
L-tartaric acid

87-69-4

400 kg

3,15

dla budownictwa

K1/0014

laktoza
lactose

10039-26-6

9200 kg

2,30


K1/0015

N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; NBS
N-bromosuccinimid

128-08-5

160 kg

5,70

reagent bromujący

K1/0016

wymieniacz jonowy IRA 900
ion-exchange resin IRA 900


1050 kg

4,83


K1/0017

wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna
ion-exchange resin Amberlite IR 120-MB-50


560 kg

4,83


K1/0018

wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna
ion-exchange resin A-252 CNA form


2500 l

4,83 /l


K1/0019

wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna
ion-exchange resin IRA 67


520 kg

4,20


K1/0020

sorbitol TF

50-70-4

1400 kg

5,25


PL20040121-1

4-chloro-2-nitroanilina


4000 kg

11,00

(Polska)

PL20040121-2

wapń metaliczny Ca 99% (granulki w argonie) a' 63 kg


8300 kg

20,00

(Polska)

PL20040121-3

hydroksypropylometyloceluloza (odpowiednik methocell) 65SH50


9500 kg

30,00

(Polska)

K2/0001

chlorowodorek 1-amidyno-1,2,4-triazolu

19503-26-5
K2/0002

kwas acetylohydroksamowy

546-88-3
K2/0003

2-bromowalerianian etylu

609-12-1
K2/0004

kwas bursztynowy

110-15-6
K2/0005

2-chlorobenzaldehyd

89-98-5
K2/0006

chloromrówczan fenylu

1885-14-9
K2/0007

dimetyloglioksal (diacetyl)

431-03-8
K2/0008

adypinian diizopropylu

6938-94-9
K2/0009

1,4-dichlorobutan

110-56-6
K2/0010

N-etylo-diizopropyloamina

7087-68-5
K2/0011

kwas fluorowodorowy w trietanoloaminie (37%)

73602-61-6
K2/0012

eter diizopropylowy

108-20-3
K2/0013

chlorek miadziawy CuCl

7758-89-6
K2/0014

potasu metylu malonian

38330-80-2
K2/0015

amidek litu LiNH2

7782-89-0
K2/0016

L-mleczan etylu

687-47-8
K2/0017

3-metoksyfenol

150-19-6
K2/0018

2-metylo-3-oksazolina

1120-64-5
K2/0019

oktan (octane)

111-65-9
K2/0020

piperonal

120-57-0
K2/0021

kwas propionowy

79-09-4
K2/0022

3-pentanol

584-02-1
K2/0023

piwalonian chlorometylu

18997-19-8
K2/0024

kwas 2-propylowalerianowy

99-66-1
K2/0025

proszek kwarcowy SiO2

14808-60-7
K2/0026

tereftalan metylu DMT

120-61-6
K2/0027

2-bromotoluen

95-46-5
K2/0028

2-bromobenzonitryl

2042-37-7
K2/0029

4-bromobenzonitryl

623-00-7
K2/0030

kwas pirogronowy

127-17-3
GT1/01

talk techniczny o dużej czystości

10 ton

0,70 zł/kg


PL200507-1

nitrofurazon, nitrofurazone, amifur, furacin, chemoruran, furesol, nifuzon, nitrofural, nitrozone, furacinetten, furacoccid, furazol W; semikarbazyd 5-nitro-2-furaldehydu; C6H6N4O4; M = 198,14

[59-87-0]

1000 kg

135 zł/kg

Surowiec w Polsce, z ważnym certyfikatem Instytutu Leków

Pomarańczowy proszek


Ceny netto (bez prowizji, kosztów transportu i odprawy celnej) - NEGOCJOWALNE(!) Ceny w dużej mierze zależą od kursu EUR/PLN.

Na życzenie podamy cenę DDP (loco Odbiorca/Klient) dla konkretnego surowca. Podane ceny dotyczą zakupu całego zapasu surowca. Istnieje jednak możliwość zakupu tylko części.

Powyższe ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty handlowej.
Ze względu na ograniczoną ilość zapasów powyższa oferta dość szybko może ulec zmianie.

Dokładne ceny oraz dostępność surowca podajemy na zapytanie:
Odczynniki chemiczne (m.in. czterochlorek węgla, kwas pikrynowy, wzorce amin), tanie chemikalia, kwasy, zasady, barwniki, związki organiczne

Fine Chemicals Catalog (e.g. carbon diselenide)