Centrum Surowców Chemicznych


WWW.SUROWCE.CHEM.PL
Centrum Surowców Chemicznych
UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.

UQF Center of Raw Chemicals


OFERTA
Oferujemy surowce chemiczne i chemikalia przemysłowe zarówno produkowane przez laboratoria UQF jak i oryginalne surowce sprowadzane bezpośrednio od producentów z całego świata (import);
uwaga: nasze laboratoria mogą na życzenie przepakować, oczyścić, przeanalizować wszelkie produkty chemiczne;
eksportujemy nasze produkty do krajów UE (EU) jak i do wszystkich krajów na świecie.

wyszukiwanie: klawisze Ctrl+F (Windows) lub Cmd+F (Mac)
CAS No. = Chemical Abstact Service number

Numer katalogowy
(Cat. No.)

Nazwa substancji
(Substance)

CAS No.

Ilość
(Quantity)

Oriantacyjna cena hurtowa netto
(wholesale aprox. net price)

Uwagi
(Remarks)

GX.005061

laurylo-oligoetoksy-siarczan sodu; etoksylowany siarczan laurylo sodowy; siarczan oligoetoksylolaurylu sodu; laurylosiarczan sodu etoksylowany; "Sodium Laureth Sulfate + 2 EO"; st. 70%; Lauryl-O-(-CH2-CH2-O-)n-O-SO2-ONa

68891-38-3

120 kg

34,88 zł/kg

Cena loco Wrocław

5 x 120 kg

19,47 zł/kg

10 x 120 kg

12,35 zł/kg

50 x 120 kg

8,12 zł/kg

FF.000401-0000-008

siarczek selenu; disiarczek selenu; dwusiarczek selenu; selenium disulfide; selenium sulfide; selenium disuphide; selenium sulfide; selenium sulphide; SeS2; laboratoryjny lub techniczny
nazwy własne: Selsun, Exsel

[7488-56-4]

20kg

1156 zł/kg

składnik szamponów przeciwłupieżowych

WP.105502-S370-003

kwas solny stężony min. 37% cz.d.synt.; HCl; chlorowodór r-r wodny; gęstość kwasu: 1,18-1,19 g/ml
produkujemy także, jako jedyni, kwas solny superstężony o stężeniu 39-42%

[7647-01-0]

kanistry 30 L, 20 L, paletopojemniki 1000 L

1000 L - 4,65 zł/kg
30 L - 5,08 zł/kg
20 L - 5,91 zł/kg

żrące!

PN.001734-S960-003

kwas siarkowy stężony 96% cz.d.synt.; H2SO4; gęstość kwasu: 1,18-1,19 g/ml
sulfuric acid 96%

[7664-93-9]

kanistry 30 L, 20 L, paletopojemniki 1000 L


żrące!

IH.203559-S085-003

kwas fosforowy 85% cz.d.synt.; H3PO4; (na życzenie oferujemy kwas o stężeniu 90%-92%); gęstość kwasu: 1,7 g/ml
phosphoric acid 85% pure for synthesis

[7664-38-2]

kanistry 30 L, 20 L, paletopojemniki 1000 L


DA.001905

formamid; HCONH2

[75-12-7]

kanistry 30 L, beczki 200 L, paletopojemniki 1000 L


KX.300001

naftalen; C10H8
naphthalene

91-20-3

600 kg

43,20 zł/kg

KX.300002

tetrabutoksytytan; tetra-n-butanolan tytanu; tytanian tetra-n-butylu; Ti(n-BuO)4
tetrabutoxytitanium; titanium tetrabutanolate; tetra-n-butyl tytanate

5593-70-4

1600 kg

25,30 zł/kg

składnik zmywaczy do silikonów

KX.300003

wodorotlenekl itu; LiOH
lithium hydroxide

1310-66-3

95kg

KX.300004

sulfonfenylowo-winylowy; PhSO2CH=CH2
phenylvinyl sulfone

5535-48-8

72kg

KX.300005

bezwodnik ftalowy; ftalowego kwasu bezwodnik C6H4(CO)2O
phthalic anhydride

85-44-9

a’ 1000 kg

22,85 zł/kg

dla przymysłu tworzyw sztucznych

KX.300006

amidosulfonowy kwas; kwas aminosulfonowy; NH2SO3H
amidosulfonic acid

5329-14-6

1500 kg

11,72 zł/kg

KX.300007

heksametylodisilazan sodu; N,N-bis(trimetylosililo)amidek sodu; NaHMDS w THF; (Me3Si)2N-Na
sodium hexamethyldisilazane in THF

1070-89-9

130kg

do syntez, dla przemysłu farmaceutycznego

KX.300008

tetrachlorocyna; tetrachlorek cyny; SnCl4
tin tetrachloride

7646-78-8

50 kg

jako katalizator

KX.300009

etyloamina 70% w wodzie; EtNH2
ethylamine 70% in water

75-04-7

KX.300010

dwutlenek manganu, ditlenek manganu; manganu ditlenek MnO2
mangan dioxide

1000 kg

21,70 zł/kg

1000 kg

KX.300011

bromek etylu; bromoetan; EtBr
ethyl bromide; bromoethane

200 L

28,00 zł/kg

prod. Atofina

KX.300012

L-lizyny wodzian; L-lizyny monohydrat
L-lysine monohydrate

600 kg

aminokwas

KX.300013

kwas L-winowy; L-winowy kwas
L-tartaric acid

87-69-4

600 kg

9,15 zł/kg

dla budownictwa

KX.300014

laktoza
lactose

10039-26-6

1000 kg

8,30 zł/kg

KX.300015

N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; NBS
N-bromosuccinimid

128-08-5

100 kg

25,70 zł/kg

reagent bromujący

KX.300016

wymieniacz jonowy IRA 900
ion-exchange resin IRA 900

1000 kg

24,85 zł/kg

KX.300017

wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna
ion-exchange resin Amberlite IR120-MB-50

1000 kg

21,60 zł/kg

KX.300018

wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna
ion-exchange resin A-252 CNA form

1000 L

23,55 zł/kg

KX.300019

wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna
ion-exchange resin IRA 67

1000 kg

18,20 zł/kg

KX.300020

sorbitol TF

50-70-4

1000 kg

10,25 zł/kg

PL.209662

4-chloro-2-nitroanilina

1000 kg

31,00 zł/kg

(Polska)

HP.008990-0000-04

wapń metaliczny; Ca 99% techn. (granulki w argonie) a' 63 kg

378 kg

63,41 zł/kg

(Polska)

PL.200561

hydroksypropylometyloceluloza (odpowiednik methocell) 65SH50

1000 kg

48,36 zł/kg

(Polska)

KY.200001

chlorowodorek 1-amidyno-1,2,4-triazolu

19503-26-5

KY.200002

kwas acetylohydroksamowy

546-88-3

KY.200003

2-bromowalerianian etylu

609-12-1

KY.200004

kwas bursztynowy

110-15-6

KY.200005

2-chlorobenzaldehyd

89-98-5

KY.200006

chloromrówczan fenylu

1885-14-9

KY.200007

dimetyloglioksal (diacetyl)

431-03-8

KY.200008

adypinian diizopropylu

6938-94-9

KY.200009

1,4-dichlorobutan

110-56-6

KY.200010

N-etylo-diizopropyloamina

7087-68-5

KY.200011

kwas fluorowodorowy w trietanoloaminie (37%); fluorek trietanoloamoniowy roztwór w trietanoloaminie; fluorowodorek trietanoloaminy w trietanoloaminie (37%)

73602-61-6

KY.200012

eter diizopropylowy

108-20-3

KY.200013

chlorek miedziawy; CuCl; Cu2Cl2

7758-89-6

KY.200014

potasu metylu malonian; malonian metylowo potasowy

38330-80-2

KY.200015

amidek litu; LiNH2

7782-89-0

KY.200016

L-mleczan etylu

687-47-8

KY.200017

3-metoksyfenol

150-19-6

KY.200018

2-metylo-3-oksazolina

1120-64-5

KY.200019

n-oktan techniczny (octane); C8H18

111-65-9

KY.200020

piperonal diethyl acetal


KY.200021

kwas propionowy
propionic acid

79-09-4

KY.200022

3-pentanol

584-02-1

KY.200023

piwalonian chlorometylu

18997-19-8

KY.200024

kwas 2-propylowalerianowy

99-66-1

KY.200025

proszek kwarcowy SiO2

14808-60-7

KY.200026

tereftalan metylu; methyl terephthalate; DMT

120-61-6

KY.200027

2-bromotoluen

95-46-5

KY.200028

2-bromobenzonitryl

2042-37-7

KY.200029

4-bromobenzonitryl

623-00-7

KY.200030

kwas pirogronowy

127-17-3

GT.100016

talk techniczny o dużej czystości

10 ton

2,70 zł/kg

FB.201186

nitroetan; nitroethane; C2H5NO2; M = 198,14

[79-24-3]

10 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg

10 kg - 2897 PLN/kg
25 kg - 2673 PLN/kg
200 kg - 2131 PLN/kg

dodatek do paliw
w cenę wliczono akcyzę

PL.200507

nitrofurazon, nitrofurazone, amifur, furacin, chemoruran, furesol, nifuzon, nitrofural, nitrozone, furacinetten, furacoccid, furazol W; semikarbazyd 5-nitro-2-furaldehydu; C6H6N4O4; M = 75,07 g/mol; d = 1,054 (lit.)

[59-87-0]

1000 kg

228 zł/kg

Pomarańczowy proszek

ZJ.000117

Lecytyna z jaj kurzych
Lecithin from egg (high purity)

[8002-43-5]

10 kg

785,20 zł/kg

wysoka czystość, certyfikaty

50 kg

761,50 zł/kg

200 kg

735,10 zł/kg

1000 kg

na zapytanie


Podano orientacyjne ceny netto (bez prowizji, kosztów transportu i odprawy celnej), jakie miały zastosowanie przy ostatnich dostawach.
Aktualną ofertę cenową prześlemy na życzenie

Powyższe ceny nie stanowią oferty handlowej.
Ze względu na ograniczoną ilość zapasów powyższa oferta dość szybko może ulec zmianie.

Zapytania e-mailowe prosimy przesyłać wraz z informacjami o potrzebnej ilości:Kontakt:
tel.: 5 0 0 - 4 1 0 - 1 1 1
tel.: 5 0 0 - 4 8 8 - 1 1 1
fax: 7 1 7 - 3 3 6 - 1 6 0

Adres:
Centrum Surowców Chemicznych
UQF sp. z o.o.
ul. Rogowska 127B pok. 101
54-440 Wrocław


Odczynniki chemiczne (m.in. czterochlorek węgla, kwas pikrynowy, wzorce amin), tanie chemikalia, kwasy, zasady, barwniki, związki organiczne

Fine Chemicals Catalog (e.g. carbon diselenide)


Copyright © UQF sp. z o.o.2012-2021